Om Nipe Gård

 

Ved Nipe Gård drives det med melk og kjøttproduksjon

 

På gården er det et løsdriftfjøs.

Kuene går fritt i fjøset.

 

20 melkekuer + kviger / okser og kalver

Melkekvote på 119 tonn

 

Ta gjerne et fjøsbesøk

 

Noen bilder fra gården

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

     

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.nipegard.no